Satış Fiyatı:
30,00 YTL
(KDV dahil)
İnsancıl Bir Tıp ve İyi Hekimlik için
Hekimliğin Seyir Defteri
Yazar: Faik Çelik
ISBN 978-975-8882-49-6
16,5x24 cm, Renkli X+206 sayfa, Kuşe kapak
Deomed / 1. baskı, 2013
 
 

Kitap İçeriği
 

“Tıp doktoru” olmak için 6 veya 7 yıllık bir tıp fakültesinde tıp eğitimi almak yeterli. Ama “hekim” olmak için yeterli mi? Yıllarını cerrahiye veren bir hekim neden böyle bir kitap yazma gereği duyar? Hekimliğin geleceği için endişelenmek mi, hekimlikle ilgili yanlış kanılara isyan etmek mi?..

Faik Çelik, bu seyir defterini bir yandan tıp eğitimi alanlara, geleceğin hekimlerine meslek haritasında yollarını kolayca bulabilmeleri için bir pusula olması, öte yandan toplumun hekimleri daha iyi tanımasına aracılık etmesi arzusu ile “bilim-felsefe-sanat” üçgeni içinde kalarak, hekimlik ve tıp tarihindeki gelişmeleri ve yaşananları sorgulama ve düşündürme, bu noktaya gelene kadar verilen emekleri, çekilen sıkıntıları, ödenen bedelleri hatırlatma amacıyla kaleme aldı.

“İyi bir hekim olmak için, hekimlik sanatının iyi uygulanması gerektiğini ısrarla vurgulamaktayız, çünkü bir hekim ne kadar bilgili ve deneyimli olursa olsun, insanların, hastalarının, hasta yakınlarının duygu ve düşüncelerini anlamak, hissetmek, empati yapmak zorundadır” diyen yazarın kaleminden seyir defterinin sayfalarına düşen notlardan bazıları şunlar:

• Dünyaya gelen bir insan ilk çığlığını bir hekimin elleri arasında atar, nüfus kütüğüne bir hekimin imzasıyla kaydolur, son yolculuğuna da yine bir hekimin verdiği “defin ruhsatı” ile çıkar. Felsefe bu “insanlık hallerini” sorgular.

• Uğraş alanları ve hedefleri insan ve yaşam olan tıp ile sanat bazen yan yana bazen de iç içedir.

• Hasta ile hekim arasındaki çok özel ilişki insanlık tarihindeki en dikkat çekici ve en görkemli sosyal ilişkidir.

• Tıpta bilginin yarılanma ömrü ortalama üç yıla inmişken, sorgulamayan ve kendini gidişata bırakan hekimler çok tehlikeli, robotlaşmış, sevgisiz teknisyen-hekim tipi oluştururlar.

• Günümüzde doğu mistisizmini ve felsefesini öğretmeye soyunan sahte gurular veya kendilerine “yaşam koçu” unvanını bahşeden tıp doktorları tıbba en büyük zararı vermekteler.

 

Yazar/Editör/Çevirmen
 
Faik Çelik (Yazar)
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
 

Hedef Okuyucu
 

Hekimler ve geleceğin hekimleri, hekimlik mesleği ile ilgilenen ya da sağlığını gözeten herkes